Wat is inflatie?

Inflatie wordt over het algemeen gekenmerkt door het minder waard worden van een valuta, zoals de euro. Ook een stijging van de prijs van goederen en diensten is een belangrijk kenmerk. Inflatie wordt meestal geïdentificeerd als een aanhoudende opwaartse trend in de prijs van goederen en diensten in een economie.

In een markteconomie kunnen prijzen voor goederen en diensten altijd veranderen. Sommige prijzen stijgen; sommige prijzen dalen. Inflatie treedt op als er sprake is van een brede stijging van de prijzen van goederen en diensten, niet alleen van individuele artikelen; het betekent dat je vandaag voor € 1 minder kunt kopen dan gisteren. Met andere woorden, inflatie vermindert de waarde van de valuta in de loop van de tijd.

De prevalentie van inflatie in een economie treft individuele consumenten en bedrijven, omdat het geld in feite minder waardevol maakt. Kortom, inflatie vermindert de koopkracht van een consument, maakt spaargeld minder waardevol en vertraagt de pensionering. Centrale Banken over de hele wereld houden de inflatie in de gaten, zodat ze effectief kunnen reageren. Mocht de inflatie boven de beoogde doelstelling uitkomen, dan past het systeem zijn monetair beleid zo aan om de inflatie te bestrijden.

Bij het berekenen van de gemiddelde prijsstijging wegen de prijzen van producten waar we meer aan uitgeven – zoals elektriciteit – zwaarder dan de prijzen van producten waar we minder aan uitgeven – bijvoorbeeld suiker of postzegels. Ieder huishouden heeft een ander bestedingspatroon: sommigen hebben een auto en eten vlees, anderen reizen uitsluitend met het openbaar vervoer of zijn vegetarisch. Het gemiddelde bestedingspatroon van alle huishoudens samen bepaalt hoeveel gewicht de verschillende producten en diensten hebben bij het meten van inflatie.

Meer lezen over het inflatie en hoe je jezelf ertegen kan wapenen? Lees dan mijn blog over: Investeren om inflatie tegen te gaan

Reactie plaatsen