Moet je belasting betalen voor Bitcoins?

Er is eigenlijk geen ontkomen aan: het betalen van belasting. Inmiddels gaan er ook veel verhalen rond van mensen die claimen veel geld te hebben verdiend met Bitcoins. Dat brengt ons bij de vraag: moeten zij hierover belasting betalen? Dit kennisbankartikel staat in het teken van het beantwoorden van deze vraag.

Belasting betalen voor Bitcoins

Als jij je afvraagt of je belasting moet betalen voor Bitcoins: ja, dat moet helaas. In Nederland wordt Bitcoin gezien als eigen vermogen en dat betekent dat het wordt belast volgens box 3.

Met eigen vermogen wordt bedoeld: de waarde van je bezittingen minus jouw schulden. Omdat Bitcoin onder eigen vermogen valt, moet je dat dus ook aangeven op de belastingaangifte.

Natuurlijk is het voor Bitcoin lastig om een waarde te bepalen, gezien de koers die continu in beweging is. Daarom gebruik je als peildatum de eerste van januari van het afgelopen jaar. Het aantal Bitcoin dat je op dat moment in bezit had, vermenigvuldig je met de waarde die op dat moment gold. De uitkomst van deze rekensom laat zien hoeveel eigen vermogen in Bitcoin je erbij moet schrijven.

Geen belasting betalen over Bitcoin?

De belasting die je betaald is afhankelijk van het eigen vermogen. Als dit vermogen in jouw geval boven een bepaalde grens uitkomt, betaal je alleen belasting boven deze grens. Alles eronder zal dan niet worden belast. Wat deze grens precies is, zal je even bij de Belastingdienst na moeten vragen. Het gegeven dat je alleen boven de grens wordt belast, zou dus eventueel gunstig uit kunnen pakken voor jou.

De belastingschijven

Voor het betalen van belasting worden er in principe 3 schijven gehanteerd. Onder welke schijf jij valt, is afhankelijk van je eigen vermogen. Het blijft belangrijk om goed aangifte te doen, om problemen te voorkomen. Neem Bitcoins hierin dus ook mee!

Wil jij meer te weten komen over de belastingen rondom crypto? Lees dan mijn blog over: belasting crypto!

Reactie plaatsen